Ongewenste gevolgen van de Wet DBA niet voor Uniforcers.

Hallo Uniforcer, 

 In het begin van dit jaar waarschuwden wij je voor de mogelijk ongewenste gevolgen van de Wet DBA als Uniforcers door opdrachtgevers als zzp’ers zouden worden aangemerkt.

Op dit moment krijgen wij geluiden uit de markt dat Uniforcers bij sommige opdrachtgevers inderdaad als zzp’ers worden gezien en bericht krijgen dat zij per 1 januari in loondienst moeten bij een tussenbureau.

 Als je die geluiden hoort is het voor ons heel erg belangrijk om die zo snel mogelijk van je door te krijgen zodat we daar gezamenlijk actie op kunnen nemen.

 Een aantal feiten op een rij:

  • Feit is dat de Wet DBA uitsluitend de verhouding regelt tussen een niet-werknemer en zijn opdrachtgever.
  • Feit is dat de vso met Belastingdienst en UWV voor onbepaalde tijd is afgesloten, waarin is vastgelegd dat de Uniforcer met geldige VUR, werknemer is op grond van BW 7:610 waardoor de DUBV als werkgever alle loonheffingen afdraagt en er geen enkel risico is voor opdrachtgevers.
  • Feit is dat de bevestigingsbrief van de Belastingdienst elke twee jaar in december automatisch wordt vernieuwd zolang de vso van kracht is.
  • Feit is dat de Belastingdienst de vso niet heeft opgezegd, maar zelfs ook niet kan opzeggen omdat de wet DBA de arbeidsovereenkomst van BW 7:610 niet verandert.

Uniforcers zijn geen (schijn)zelfstandigen maar werknemers volgens het BW die aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Daar verandert niets in, noch na 1 januari 2017, noch na 1 mei 2017.

Uniforcers kunnen vanuit de DUBV risicoloos werken met de nieuwe modelovereenkomsten en ook vanuit de DUBV overeenkomsten aangaan op basis van detachering.

 Hartelijke groet,

Namens Uniforce Group B.V.

Piet de Bondt

Rob van Erk